tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

झोपतो तेंव्हाच हा अंधार होतो

 

 

झोपतो तेंव्हाच हा अंधार होतो
जागल्यावर सूर्य ही अंगार होतो...

 

 

मोगरा तू माळते वेणीत तेथे
देहभर माझा इथे श्रुंगार होतो...

 

 

एकमेकांचे पुसुन अश्रू हसावे
एवढ्यानेच बघ सुखी संसार होतो...

 

 

आसवांनी जंग चढतो जीवनावर
जन्म केवळ आपला भंगार होतो...

 

 

ओळ मुकी बोलते माझ्यासवे अन्
आत माझ्या केवढा झंकार होतो...

 

 

iiii***किशोर मुगल***iiii

 

 

HTML Comment Box is loading comments...