tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

बांधले पायात मीही चाळ आता!

 

 

बांधले पायात मीही चाळ आता!
घे तुला जे पाहिजे ते आळ आता!!

 

 

घ्या विड्या वेळीच शिलगावून तुमच्या;
पेटला माझ्या चितेचा जाळ आता!

 

 

वाच तासंतास मी नाही म्हणालो;
फावल्या वेळी तरी मज चाळ आता!

 

 

तू हवा, तुटक्या पतंगासारखा मी!
मी म्हणू कैसे मला सांभाळ आता!!

 

 

उंब-याशी थांबला साक्षात मृत्यू;
जीवना, तू तोड माझी नाळ आता!

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...