tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

भोवती माझ्या गळ्याच्या वास्तवाचा फास आहे!

 

 

भोवती माझ्या गळ्याच्या वास्तवाचा फास आहे!
मी कशाचे स्वप्न पाहू? सर्व काही भास आहे!!

 

एक नुसता चेहरा पण रंग पालटतो किती तो;
बिंब हृदयाचे म्हणू? की, फक्त तो आभास आहे!

 

केवढ्या घाईत माझी प्रेतयात्रा ही निघाली;
पाहिले नाही कुणी छातीत माझ्या श्वास आहे!

 

तूच चित्ती! तूच ओठी! माझिया स्वप्नातही तू!
तू अहोरात्री जिवाला लागलेला ध्यास आहे!!

 

कोंडवाड्यासारखी झाली स्थिती माझ्या उराची;
आजही वक्षात माझ्या कोंडलेला श्वास आहे!

 

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

HTML Comment Box is loading comments...