tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

फाटके आयुष्य हे टाचून पाहू!

 

फाटके आयुष्य हे टाचून पाहू!
काळजामधले तडे सांधून पाहू!!

 

 

खूप झाली भांडणे, हेवे नि दावे....
माणसांना यापुढे जोडून पाहू!

 

 

आतडे तुटते जशी तुटतात नाती....
आतड्यांचा पीळ सैलावून पाहू!

 

 

भिंत ढासळली, न कोसळले गगन रे....
चौथ-यावर याच घर बांधून पाहू!

 

 

पुस्तके वाचून जगता येत नाही....
माणसांचे चेहरे वाचून पाहू!

 

 

ओळखायाला शिकू या माणसांना....
काळजामध्येच डोकावून पाहू!

 

 

पाहिजे तो भाव शब्दातून यावा....
ये अता काळीज हे पिंजून पाहू!

 

 

रोजच्या जगण्यातलीही चव निराळी....
ती कळाया हृदय खंगाळून पाहू!

 

 

माणसे असतीलही कातळ तरीही....
ओल होऊ आणि ये, झिरपून पाहू!

 

 

वाट ही उजळेल थोडीशी तरी ना.....
वात हृदयातील शिलगावून पाहू!

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...