tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

तू माझ्या जगण्याचे साधन

 

तू माझ्या जगण्याचे साधन
अन् माझ्या मरणाचे कारण...

 

तोंडपाठ तू होशिल मजला
नियमित करतो तुझेच वाचन...

 

वैतागुन मग सभा बोलली
बंद करा हे तुमचे भाषण...

 

लोक कधीचे उठून गेले
उगाच येथे बसलो आपण...

 

खापर सुद्धा नाही नशिबी
त्यांच्या कुत्र्यांसाठी साबण...

 

चल आली रे पुन्हा दिवाळी
बघू कुठे मिळते का राषन...

 

अश्या कश्या तू जख्मा केल्या
ह्यांना शिवन्या लागे दाभण...

 

 

 

iiii***किशोर मुगल***iiii

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...