tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

जीवाश्म मी! जणू मी, तो काळ, लोटलेला!

 

 

जीवाश्म मी! जणू मी, तो काळ, लोटलेला!
क्षण एक एक माझ्या हृदयात गोठलेला!!

 

प्रत्येक रात्र आता वाटेल पौर्णिमेची;
माझ्या उरात आहे तो चंद्र कोरलेला!

 

काही पुढून, काही मागून वार झाले;
प्रत्येक घाव माझ्या प्राणांत पोचलेला!

 

गेले जरी दवाचे पक्षी उडून सारे;
पानाफुलांत त्यांचा आभास गोंदलेला!

 

माझे नशीब सुद्धा होईल आज जागे;
बदलीत कूस आहे तो सूर्य झोपलेला!

 

माझ्या मते प्रसिद्धी हा दागिना गळ्याचा;
ज्याच्यामधेच असतो गळफास गोवलेला!

 

त्यांनी जरी पुरावे वेचून नष्ट केले;
त्यांच्या मनात त्यांचा अपराध नोंदलेला!

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

HTML Comment Box is loading comments...