tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

जीव कोणी लावल्याचे ज्ञात नाही!

 

 

जीव कोणी लावल्याचे ज्ञात नाही!
त्यास, कोणीही दिलेला हात नाही!!

 

कोकिळेची धून फोनातून वाजे;
कोकिळा कुठलीच आता गात नाही!

 

का कुणी उल्लेखही माझा करावा?
मी कुठेही येत नाही, जात नाही!

 

बाब कुठलीही असू द्या, हे पहावे.....
आपले मन आपल्याला खात नाही

 

राहिलो आजन्म अंधारामधे मी!
एक मी कंदील, ज्याला वात नाही!

 

खेळ हे सारे तुझ्या, निव्वळ मनाचे!
वाटते तुजला तसे अजिबात नाही!!

 

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...