tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

किती मानहानी गिळली

 

 

किती मानहानी गिळली, काय तुला सांगू?
घरे काळजाला पडली! काय तुला सांगू?

 

रोष किती रस्त्यांचा मी ओढवून घेवू?
वाट घराचीही रुसली, काय तुला सांगू?

 

एकवेळ समजू शकतो साक्ष दुश्मनांची;
दोस्तमंडळीही फिरली, काय तुला सांगू?

 

दोनचार झाडांसाठी तुला रडू आले;
पुरी बाग माझी जळली, काय तुला सांगू?

 

कसे कोणजाणे गेले कुणाला न ऎकू;
तटातटा नाती तुटली, काय तुला सांगू?

 

फेडता न आली देणी मला जिंदगीची;
राखही चितेची विकली, काय तुला सांगू?

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...