tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

ऐक माझे! सांगतो, आईशपथ!

 

 

ऐक माझे! सांगतो, आईशपथ!
मी न खोटे बोलतो, आईशपथ!!

 

मस्करी केली...तुझी मी मस्करी!
मी खरे ते बोलतो, आईशपथ!!

 

ना पुन्हा जाणार वाट्याला तुझ्या....
जीवना! पस्तावतो, आईशपथ!

 

बोलताना बोलतो खोटेच तो.....
बोलताना बोलतो.... आईशपथ!

 

राग ना, खुन्नस कुणावर राहते....
हे हृदय खंगाळतो, आईशपथ!

 

कोण जाणे, मी कसा चुरगाळतो?
लक्षपूर्वक वागतो, आईशपथ!

 

बोलतो तो एक, करतो वेगळे!
काय खोटे बोलतो, आईशपथ!!

 

खानदानी एक तो खोटारडा.....
काय टोपी घालतो, आईशपथ!

 

तो पहा... नामानिराळा राहतो!
मस्त कळ तो लावतो, आईशपथ!!

 

शपथ बापाचीच खातो आतुनी....
आणि वरती बोलतो, आईशपथ!

 

 

 

...........प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...