tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

नकोस देऊ सुखा, मला यापुढे उधारी!

 

 

नकोस देऊ सुखा, मला यापुढे उधारी!
असाच राहीन मी सुखाने, अता भिकारी!!

 

मला कधीचेच मोकळे व्योम हे खुणावे.....
असून पंखात त्राण, मी घेत ना भरारी!

 

तुझ्या रुपाचा वसंतउत्सव सभोवताली......
पहा कशी जीवनास माझ्या चढे खुमारी!

 

क्षणात खिळवून टाकले तू मला दिठीने.....
क्षणात खुडते मला तुझी ही नजर करारी!

 

तुझेच चिंतन, तुझाच धावा, तुझीच पूजा!
तुझ्याच देवालयातला मी गझलपुजारी!!

 

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...