tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

थेट केलेत वार डोळ्यांनी!

 

 

थेट केलेत वार डोळ्यांनी!
जाहलो मी शिकार डोळ्यांनी!!

 

 

देहबोली कळे मला आता....
जाहलो मी हुशार डोळ्यांनी!

 

 

दे कृपेचा कटाक्ष एखादा....
कर मलाही तयार डोळ्यांनी!

 

 

आसमंतास जाग ना यावी....
तू सखे मज पुकार डोळ्यांनी!

 

 

लोचने बोलतील ही माझी....
प्रश्न तूही विचार डोळ्यांनी!

 

 

कर्ज नजरेतले गुलाबी हे....
फेड तूही उधार डोळ्यांनी!

 

 

पाहुनी पाहिले जणू नाही....
टाळले मज चुकार डोळ्यांनी!

 

 

लाग वाचायला अता दुनिया.....
जाण माहीतगार डोळ्यांनी!

 

 

मी पुढे बोललो ना काही....
पाहिला मी नकार डोळ्यांनी!

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

HTML Comment Box is loading comments...