tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh


www.swargvibha.in


 

 

Aai-Vadilanchi Mamata

 

Gharacha sanbhal ji karate ,
Pratyek kshanat ji sarvanchya asate,
Janm apulyala dete,
An palanposhan karte,
Ti thayi sarvanchya disate||

 

Sanskar hi karate,
Vait margapasun dur karate,
Chukavar oradate,
Pan premahi khup karate||

 

Dukhat nehami sahabhagi,
Aapalyasathi ti divachya vatipramane
Sangharsh karate,,
Mulanchya sukhachi kamana ti karate||


Swatachi chinta nahi karat,
Sankatkali dhavuni yete,
Mulas apulya padarakhaly lapavate
Tyachi suraksha tich karate||

 

Jivanachya pratyek vatevar
Ti sath apuli dete,
Dukh aso ki sukh
Sarvana nehami anandi thevate||

 

Yach prmane vadilanhi pan
Ahe re kimaya,
Swata potabhuki rahati
Pan mulana potabhar deti||

 

Rastyat ahe khadatar pravas
Gheuni kushit mulala,
Chalatat katyani
Bharalelya margat, tyanchya sanas|| (san(ustav )mhanje sukh(mul))

 

Mag sukhat sajavi amhas
Nahi tyana swatach dhyas,
Jivan vahi amachya sukhas,
Ahe ha tyanchya
Sukhacha sar||

 

Gharacha gharkul gavacha gondhal,
Sarvach kahi Aai-Vadil asat,
Tech aahe gharacha paya
Tyanchyavina jivan kuthe asat||

 

mulanchya payapasun tyanchya
yavanaparyant,
tyanantarahi sarvakahi tech karati,
asha MayPityachi mamata milali,
yachyavina jagat jaganyas kahi nahi||

 

Sagar J Mahadik

 

 

HTML Comment Box is loading comments...