tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh


www.swargvibha.in


 

 

Granth

 

Sadhale jivan jyane,
Mul tyachi phulpakhare,
Maulila ka tras dei manas,
Chaluni tichya balas||

 

Nyanacha ghya parakh ,
Char varg ahe padale,
Bhramhan, khsudra, vashnav V kshatriya,
Tyachi samaj krut ||

 

Samaj chali ya char khambi
Jase gharachi char bhint,
Pratyekache Aapale vyavahar,,
Tyachi samaj ghei saph shvas, kshudra kare kartvyacha dhyas,,
Suraksha kary sainya, satyache te rakshak,,
Tar prathanani mile ashirvad, bhramhananche puja karm,,
Bhandaryacha kare vyavastha vaishnav, kashtachi ti bhakar||

 

Pratyekane banate vyavastha ,
Sadhite ji jivan santulana,
Nahi kuni jar ak yat,
Dhasalala to samaj||

 

 

Sagar J Mahadik

 

HTML Comment Box is loading comments...